Ocolus

Digitala museer och datorgenerationen

Det blir allt mer viktigt att inkludera teknik inom museer för att dels ge besökaren en annorlunda upplevelse, samt att det är ett nytt, roligt och innovativt sätt att visa utställningar. Besökaren kan genom att använda olika tekniska uppfinningar få det där lilla extra som en vanlig utställning inte kan ge. Tekniken kan hjälpa till att applicera ytterligare intryck och känslor kring utställningar.

När vi fick denna veckas blogguppgift så tänkte jag genast på Oculus Rift. Oculus Rift är ett slags headsett som placeras framför ögonen, som i sin tur skapar en virtuell verklighet för den som har på sig den. På företaget som skapat manicken står det : The Oculus Rift is a new virtual reality headset that lets players step inside their favorite games and virtual worlds.Det är för tillfället inriktat för datorspel, men skulle kunna utvecklas till att bli så mycket mer. Tänk att skapa en antik stad där man genom oculusen kan gå runt och ta del av det påhittade världen, integrera med befolkningen, handla, prata politik eller kriga med mera. Denna modell för ett digitalt museum ska inte enligt mig ta över den traditionella museiverksamheten, utan ska kunna fungera som ett komplement för intresseskapande samt fungera som en rolig aktivitet i anknytning till utställningen.

 

 

Skapandet är egentligen obegränsat och man kan verkligen göra så att besökaren får vara i fokus, där hen får utforska en plats själv. I detta Youtubeklipp https://www.youtube.com/watch?v=0vyT9JcVAJM ser man en kille som provar på oculus rift, och spelar ett gladiatorspel.

I detta får man se lite mer om hur en värld kan se ut : https://www.youtube.com/watch?v=W2byrsir8q0 .

Problemet är att det är ganska dyrt och att det bara kan användas av en person i anknytning till dator. Dock skulle det nog gå att lösa om man väljer att inrikta sig på flera områden och inte bara till privatpersoner.

http://www.oculusvr.com/rift/

 

 

Annonser

9/11 och Plastminnet

Plastsminne, eller prostetic memory betyder att en individ har genom yttre påverkan fått ett konstgjort minne. Detta kan vara genom arv, film eller museer med mera. För att ge ett exempel är muséer ett sätt att införskaffa ett konstgjort minne. Man går till muséet för att ta del av t.ex. historia, och om något väcker ens intresse kan detta påverka individens åsikter och funktioner oavsett ras eller etnisk bakgrund. Prosthetic memory används då det kollektiva minnet inte kan återberättas. Då används detta för att kunna återberätta de involverades händelser, då de kanske inte lever eller är kvar i hemlandet.

9/11 och kriget i Irak

 Efter det att 9/11 skett så visade Amerikansk media att hela det Amerikanska folket stod enade. Attentatet är både ett socialt minne (för de som var där) samt ett prostetic memory där folk utanför USA tog till sig händelsen och gjorde det till sitt egna minne.

Denna  tragiska händelse har gjort att folk har gjort ett minne till sitt eget för att komma ihåg eller att visa vördnad. Dock har minnet om 9/11 används flitigt. Politikerna i Usa tar minnet och omvandlar det till ett slags patriotisk krigsrop mot terrorismen och ger då mer bränsle till den konflikt som faktiskt redan fanns innan attentatet.

Hela ämnet om 9/11 har enligt mig blivit väldigt Amerikaniserat. Om man kollar på de filmer som har kommit ut om/och efter attentatet så kan man nästan känna på den patriotiska känslan den avger. Jag uppfattar även att filmerna har som mål att stärka den amerikanska patriotismen, och genom ett ”neutralt” öga kan jag känna att det blir väldigt jobbigt i längden. Dock har även attentatet påverkat mig, då jag kommer ihåg vad jag gjorde den 11 september 2001  och faktiskt följde bevakningen när det sändes live. På det viset har även jag skapat mig ett plastminne.

USAs sociala minne är uppdelat i två olika ”minnesläger” när det gäller kriget i Irak. Man har antigen värderingen att USAs inblandning i Irak är en bra sak (Pro-Iraq), dels för att eliminera terrorn och dels för att göra det demokratiskt enligt Amerikansk modell. Det andra lägret är emot kriget (Con-Iraq) och anser att de inte har något där att göra, att militär inblandning inte kommer göra saken bättre (med tanke på hur andra krig har varit (Vietnam)).

Dessa två grupper har olika samtida värderingar med grunden ur 9/11. Många såg 9/11 som startskottet för kriget mot terrorn, samt att många andra ser konspirations teorier om att det var en statlig operation för att just kunna börja kriget. I och med Pro-Iraq rörelsen har Irak utpekats som ”The bad guys”. Media samt 9/11 har fått delar av världen till att hålla med om denna värdering om att Irak är terrorlandet nummer ett. 9/11 har präglat minnet av Irak som ett terrorminne och inte så det var förr, då det var ett rikt historiskt och kulturellt land där ”livets vagga” låg.

USA har fått ett annat socialt minne i förhållande till Irak än resterande länder i världen har. Den kulturella rensningen som pågick/pågår har inte påverkat Pro-Irak rörelsen eftersom de inte har samma minneskluster pga 9/11. De ser inte Irak som ”kulturella Irak” , och vänder andra  kinden till och håller sig till sina egna värderingar och intressen.mideast-iraq-on-this-site.jpeg6-1280x960 – kulturminne?

 Det konstgjorda minnet i förhållande till 9/11 och kriget i Irak är en intressant debatt. På senare år har den dock försvunnit mer och mer då andra konflikter tar ”rampljuset”. En bok jag rekommenderar är Prosthetic memory : The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture av Arthur G. Neal. Denna bok har jag använt mig av i tidigare kurser och är väldigt läsvärd.

Det personliga Egypten

När vi fick denna uppgift så var det bara en plats som jag kunde tänka på, och det var antiken Egypten. Egypten för mig är ja, allt. Redan som litet barn väcktes mitt intresse för detta otroligt fascinerande land och det roliga är att jag inte har en aning om vart detta intresse kommer ifrån. Det var dock inte pyramiderna som lockade, utan konsten, fynden, religionen, ritualerna med mera..

Jag tror att den kommunikationen som involverar det antika Egypten har varit den mest avgörande katalysatorn för intresset. Film, media, böcker, rapporter delar för mig samma intresse om det på något vis handlar om Egypten. Idag kan jag fortfarande komma på mig själv när jag är nära på att köpa Egypten influerat lego bara för att det har med Egypten att göra. Det väcker alltså fortfarande intresse inom mig kring Egypten och är fortfarande min stora kärlek.

( Första skivan jag köpte, Iron Maiden – Powerslave. Antagligen för bilden)powerslave

Denna kulturmiljö är som sagt väldigt viktig för mig, och när Arabiska våren inträffade i Egypten fick jag en hel del klumpar i magen. Tänk om de förstör platser, konst eller värdefulla skatter? Det har förekommit att människan förstört kulturarv/kulturmiljöer i konflikt sammanhang och detta var enligt mig det värsta som kunde hända Egypten. Kulturarvets roll för detta land är oerhört viktigt, men även för hela världen då det säger något om hur människan har varit och utvecklats.

( Luxor (thebe) Egypten)egitto_luxor

För mig är ett kulturarv en plats där innebörden av byggnaden eller strukturen är så pass viktig så den bör finnas kvar för kommande generationer. Det materiella arvet är lika viktigt som det immateriella dvs. traditioner eller sagor, sånger mm. Detta för att det säger något om hur världen har sett ut och hur människor har integrerat med varandra. Likaså för kulturmiljö fast fokus ligger på helheten mellan kulturarvet och det kringliggande landskapet.

När jag började vid detta program (Kulturmiljöprogrammet) så hade jag ganska lite information om vad ett kulturarv/kulturmiljö var och bestod av. Jag tänkte att det bara bestod av de storslagna byggnaderna från förr samt de kända naturområdena. Nu har jag fått en inblick i att det är så mycket mer än så ( t.ex. det immateriella arvet) och har även ökat min respekt för dessa platser. Även vördnaden och viljan till att bevara en plats eller tradition har avsevärt ökat hos mig.

Viljan till att åka till Egypten och arbeta med kulturarv samt kulturmiljö har nog aldrig varit större. Att göra en skillnad och informera människan om detta fantastiska kulturarv är en dröm jag länge haft.

Jag har tyvärr aldrig varit i Egypten, men fortfarande 20 år senare så kan jag komma på att jag dagdrömmer om att gå kring och se, lukta, känna, även höra mina fotsteg när jag går runt i templet i Luxor. Min dröm är givetvis att få arbeta i Egypten.